Jul 28, 2009

Một số hình ảnh về Firefox 4.0 thiết kế cho Windows 7

Firefox là trình duyệt miễn phí đang dần chiếm thị phần của trình duyệt Web. Mozzila đang phát triển thiết kế giao diện Firefox 4.0 để phù hợp với Windows 7. Một số hình ảnh:

Author : Lâm Viết Thảo // 11:56 AM
Category:

0 comments:

Post a Comment

Comment if you have any question. Do not spam

 
Powered by Blogger.