Jul 23, 2009

Free Citrix E-Learning - Limited Offer

Citrix đang khuyến mại 2 khóa học trực tuyến, mỗi khóa học trị giá 105$:

Introducing Citrix Essentials for XenServer 5.5

CEV-100-1W Getting Started with Citrix Essentials for Hyper-V

Nếu bạn là 1 IT thì nên đăng ký ngay, trước khi nó hết hạn. Hy vọng thông tin trên sẽ có ích cho ai đó.

0 comments:

Post a Comment

Comment if you have any question. Do not spam

 
Powered by Blogger.