Jul 22, 2009

EIGRP Stub Routing

EIGRP hỗ trợ Stub Routing mà giúp nâng cao độ ổn định, giảm tải tài nguyên cho Router, dễ dàng cấu hình. Stub Routing được dùng chủ yếu trong các mô hình mạng Hub-and-Spokes, để hiểu rõ hơn về Hub-and_Spokes, chúng ta nhìn hình minh họa bên dưới.

Có một số thuật ngữ chúng ta cần lưu ý: Distribution Router tương ứng với Hub, Remote Router, Sub Router tương ứng với Spoke, chúng ta thực hiện cấu hình EIGRP Stub Routing trên Remote Router (Spoke). Như hình bên dưới ta để ý thấy Remote Router (Spoke) 1 đầu được nối với 1 mạng LAN , 1 đầu nối với WAN , chúng ta hình dung ra Remote Router (Spoke) được đặt tại một chi nhánh của Cty và nối với Distribution Router (Hub) được đặt ở Trụ sở Cty. Như vậy để kết nối tới các mạng trong công ty (Coporate network), Remote Router chỉ cần đi qua Distribution Router, như vậy việc lưu thông tin định tuyến về tất cả các mạng trong Cty trên Remote Router là không cần thiết (vừa làm tốn tài nguyên bộ nhớ của Remote Router, vừa làm tốn băng thông trên đường truyền WAN vốn đã slow) route duy nhất mà Remote Router (Spoke) cần lưu là Default Route và Connected network. Đến đây ta đặt ra câu hỏi tại sao không cấu hình Static Routing với Default Route là mạng 4 số 0 thông qua Distribution Route cho Remote Router (Spoke). Trả lời là mạng công ty trong trường hợp này đang cấu hình EIGRP (Dynamic Routing), EIGRP hỗ trợ cơ chế để ta có thể làm được điều đó mà không phải sử dụng Static (tính linh hoạt của Static không cao), đó là Stub Routing (nôm na dịch ra là định tuyến cụt). EIGRP Stub Routing khi được cấu hình trên Remote Router (Spoke) ta gọi Remote Router đó là Stub Router. Stub Router mặc định chỉ quảng bá Connected Network, Summary Network tới Distribution Router. Stub Router có 4 cấu hình lựa chọn quảng bá là: Recieve-only, Connected, Static và Summary. Giải thích:

 • Recieve-only: Enable option này bằng lệnh eigrp stub recieve-only tại chế độ Router mode. Stub Router chỉ có thể nhận Routing Update mà không gửi quảng bá bất kỳ mạng nào mà nó biết cho Distribution Router.
 • Connected: mặc định nếu ta chỉ gõ lệnh eigrp stub tại Router mode thì option này đã được enable, nếu chọn lựa chọn này thì những mạng nào mà connect trực tiếp với nó thì nó sẽ quảng bá cho Distribution Router.
 • Static: Enable option này bằng lệnh Redistribute Static tại Router Mode, Stub Router sẽ gửi Static Route cho Distribution Router.
 • Summary: mặc định nếu ta chỉ có lệnh eigrp stub tại chế độ Router mode thì option này được enable. Stub Router sẽ gửi Summary route tới Distribution Router, Summary route có thể được tạo tự động bằng lệnh auto-summary tại router mode, hoặc có thể tạo bằng này bằng lệnh ip summary-address tại interface mode.
Bên cạnh đó Distribution Router sẽ không Query Stub Router để tìm Feasible Successor, khi Successor go down. Cơ chế của EIGRP là không gửi truy vấn (Query) tới Stub Router, vì nó coi Stub Router sẽ không biết Destination Network mà nó đang truy vấn, điều này giúp làm giảm Banwidth trên WAN

Cấu hình:

Enable Stub Routing:
router eigrp 1
 network 10.0.0.0
 eigrp stub

Quảng bá các đường Connected, Static Route cho Distribution Router.
router eigrp 1
 network 10.0.0.0
 eigrp stub connected static

Cấu hình Stub Routing mà Recieve-only
router eigrp 1
 network 10.0.0.0 
 eigrp stub receive-only
Xác nhận cấu hình Stub Routing

Router# show ip eigrp neighbor detail
IP-EIGRP neighbors for process 1
H  Address         Interface  Hold Uptime  SRTT  RTO Q Seq Type
                    (sec)     (ms)    Cnt Num
0  10.1.1.2        Se3/1     11 00:00:59  1 4500 0 7  
  Version 12.1/1.2, Retrans: 2, Retries: 0
  Stub Peer Advertising ( CONNECTED SUMMARY ) Route

Author : Lâm Viết Thảo // 10:35 AM
Category:

0 comments:

Post a Comment

Comment if you have any question. Do not spam

 
Powered by Blogger.