Jul 27, 2009

10,000 người muốn kết bạn với Bill Gate trên Facebook

Bill Gate đã dừng sử dụng dịch vụ mạng xã hội Facebook vì có quá nhiều người muốn làm bạn với ông. Thực tế có tới 10,000 người muốn kết bạn với Bill Gate trên facebook, điều này gây nhiều phiền toái với ông. Trên facebook ông kể về những sở thích, con đường học tập của mình . Ông đã chấp nhận 112 người bạn trước khi có tới 10,000 người muốn kết bạn với ông. Một số hình ảnh của Bill Gate trên Facebook:

Author : Lâm Viết Thảo // 11:17 AM
Category:

0 comments:

Post a Comment

Comment if you have any question. Do not spam

 
Powered by Blogger.