Jul 25, 2009

Kiểm tra tính nguyên bản file ISO Windows 7 bạn down về

Microsoft đã phân phối Windows 7 RTM tới OEMs ngày 24/07. Tuy nhiên trên mạng cũng đã xuất hiện nhiều nguồn nói rằng đã leak được. Họ chia sẻ bằng torrent, bạn thực sự thích thú và muốn trải nghiệm Windows 7 nhưng bạn có chắc rằng bản ISO bạn down về là nguyên việc chưa bị chỉnh sửa. Long Zheng, một IT trung quốc đã coding phần mềm siêu tiny có 254Kb dùng để check nguyên bản của file ISO Windows 7.


Link down: Windows7ISOVerifier

Author : Lâm Viết Thảo // 12:26 AM
Category:

0 comments:

Post a Comment

Comment if you have any question. Do not spam

 
Powered by Blogger.